فقط بر روی پروژه خود تمرکز کنید

با سرویس بک‌اند اپ‌دانا تمرکز خود را بر روی پروژه‌تان بگذارید ،‌ ما با بهره‌گیری از منابع قدرتمند و با تکیه بر تجارب متعدد در زمینه مباحث سمت سرویس‌دهنده و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی نیاز های سرور ساید پروژه شما را تامین می‌کنیم .

هم‌اکنون شروع کنید

بک‌اند چیست ؟

سرویس بک‌اند مجموعه‌ای از امکانات سمت سرویس‌دهنده است برای بازی‌ها و اپلیکیشن‌هایی که نیاز به نگهداری اطلاعات و محاسبات بر روی سرور ، خارج از فضای ذخیره‌سازی محلی دستگاه بازیکن دارند . به وسیله‌ی این سرویس قسمت بسیار مهمی از پروژ‌ه‌ی تولید بازی و اپلیکیشن که نگهداری و سازماندهی داده‌ها است به سرورها و API قدرتمند بک‌اند واگذار می‌شود .

از مزایای بک‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :